Článek blogu:

Fasáda pro MŠ Vysočánek

Pro žďárskou školku Vysočánek jsem kreslil návrh na novou fasádu.

  Architektura, Žďár .  Doba čtení: 3 min.

V létě 2014 jsem dostal nabídku, abych připravil návrh nové fasády žďárské školky Vysočánek, která se měla brzy zateplovat

S ředitelkou paní Polednovou jsme o návrhu společně mluvili - chtěla čistou světlou fasádu a v rámci možností použít dřevo.

Původní stav MŠ Vysočánek - pohled ze zahradyPůvodní stav - pohled ze zahrady

Původní stav MŠ Vysočánek - zadní vchodPůvodní stav - zadní část

Inspirace

Sbíral jsem informace o různých typech fasád, materiálech a použití společně se dřevem - jak u nás, tak i v zahraničí.

Fasády českých školek, které jsem našel, jsou ale většinou jen hodně barevné krabice, občas s malovanými postavičkami z pohádek nebo jinými motivy. 

Ale rozumím, proč to tak je - sám jsem jednu takovou krabici navrhnul. Ale kde nejsou peníze ani čas, tam se toho moc vymyslet nedá :(

Ta svoboda zadání, kterou jsem měl, byla na naše poměry neuvěřitelná. A možná jsem ani moc nevěřil, že by se to někdy realizovalo, tak jsem vůbec nijak zvlášť neřešil jak obtížné nebo nákladné to celé bude. Prostě jsem kreslil to, co vycházelo přímo ze srdce.

Návrh

Hledal jsem společný motiv, kterým bych propojil témata dětí, přírody a Vysočinské krajiny kolem.

Vzpomínal jsem na dědu, kterému byla Vysočina hodně blízká a prošel jsem hodně jeho obrazů a kreseb, ale ten základní motiv nakonec vyšel ze vzpomínek mnohem starších.

Při skicování se mi vybavila lipová alej vedoucí úzkou cestou nahoru ke svaté Anně, kam jsme chodili jako malí kluci s pohledskou babičkou a dědou. Přísahal bych, že jsem v tu chvíli i cítil vůni lipových květů :)

Použil jsem jednoduchý reliéf lípy jako odkaz na stromy, přírodu a Vysočinu, obrys obráceného lipového listu pak jako symbol srdce, lásky k dětem. Celá plastika by měla vystupovat z dřevěného roštu jen jako náznak a o zbytek by se postaralo světlo a stín.

Velký dík patří Darje Štolové, žďárské architektce (a autorce části interiéru školky Vysočánek), která prošla moje návrhy a měla hodně praktických připomínek. A stejně tak děkuji Michalu Veselému za přípravu modelů a renderů, bez kterých by můj návrh nejspíš někde zapadl.

První skicaPrvní skicy fasády

Model fasády - pohled ze zahrady

Model fasády - vstup

Stavba

Dost mě překvapilo, že návrh prošel až do fáze, kdy by se mohl opravdu realizovat. A za pár měsíců od žádosti o dotaci se opravdu začalo stavět.

Domlouvat se s investorem, projektanty a stavební firmou není zrovna můj denní chleba, takže to ze začátku trochu drhlo.

Hlavně truhláři měli problém zpracovat reliéf, ale nakonec na řešení přišli a plastika je opravdu taková, jakou jsem jí chtěl mít.

Stejně tak stavební firma byla ze začátku hodně skeptická, na všem jsme se museli znovu a znovu domlouvat. Ale i oni se snažili hledat řešení - vymysleli způsob ukotvení dřevěného roštu, upravili svody, otočili střechu vstupního přístavku a zvládli spoustu dalších věcí.

Všichni podle mě odvedli dobrou práci.

Ten celkový dojem zkazil asi jen hromosvod s ochranným úhelníkem, který mi elektrikáři vytáhli doprostřed plastiky stromu. Zabralo to asi dva měsíce, kdy jsem musel hledat někoho, kdo potvrdí, že tam úhelník být nemusí, pak abych přesvědčil elektrikáře, aby to upravili a investor aby s tím souhlasil. A ještě jsem to musel zaplatit ze svého - ale beru to sportovně :)


Práce na dřevěném roštu u vstupuPráce na dřevěném roštu u vstupu

Fasáda před připevněním roštu

Je hotovo

Práce na Vysočánku byla velkou zkušeností a možná i důkazem, že člověk nemusí být architekt, projektant nebo umělec, aby mohl - třebaže jen nepatrně - ovlivnit to, jak vypadá veřejný prostor kolem něho.

Tak jen doufám, že se bude opravená školka dětem a rodičům líbit :)

Plastika u vchodu do školkyPlastika u vchodu do školky

Vchod s otočenou střechou

Zadní část vchodového přístavku

Dřevěný rošt s plastikou stromu už bez ochranného úhelníku - pohled ze zahrady